logo

Behandeling:
U krijgt 10 weken lang een behandeling. Deze bestaat uit 2 behandelsessies per week (16 behandelsessies bestaande uit 45 min rTMS + 45 min gedragstherapie, plus 3 gedragstherapie sessies zonder rTMS).

Metingen:
Er zijn 7 verschillende meetdagen verdeeld over 4 verschillende fases van het onderzoek (voor, halverwege en twee keer na de behandeling), zoals weergegeven in onderstaande overzicht. Na een geschiktheidsonderzoek, bestaat het onderzoek uit 5 typen metingen:
• 4x vragenlijsten
• 1x computer taken
• 2x MRI scansessies
• 4x TMS metingen
• 4x EEG metingen

overzicht

Vergoeding

Metingen: Voor de onderzoeksmetingen kunnen we u ook een kleine vergoeding aanbieden. Voor het geschiktheidsonderzoek krijgt u €25; voor de vragenlijsten en computertaken op dag 2 krijgt u €15, voor het MRI onderzoek en EEG/TMS metingen krijgt u €25 per sessie (in totaal is dit €190 naast reiskostenvergoeding). U wordt alleen betaald voor de sessies die u bijwoont.

  Behandeling: De kosten van de gegeven behandeling betreffen kosten voor de rTMS, en kosten voor de exposurebehandeling. Kosten voor de TMS worden vergoed vanuit het onderzoek. De kosten voor de exposurebehandeling worden zoals reguliere behandelingen gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hierop is het eigen risico van toepassing. Kosten voor de rTMS worden vergoed vanuit het onderzoek (d.w.z. de rTMS behandeling kost u niets).

  Reiskosten: Reiskosten die worden gemaakt voor onderzoeksmetingen worden vergoed, reiskosten die worden gemaakt voor de behandelsessies worden niet vergoed.